Logo
Ново!!! PVC система 82мм с 7 камерна каса и 8 камерно водобранно крило- на цената на 5 камерна дограма!

PVC система 82мм „REINER PLast” със средна гума и троен стъклопакет с обща дебелина 40мм с 4мм стъкло „енерджи“+ газ „аргон“+ 4мм бяло стъкло+ газ „аргон“+ 4мм „к“ стъкло – Коефициент на топлопреминаване на прозорците Uw< 0,85w/m2.K


PVC PlusTec 72 mm /5 камери/
PVC Salamander Streamline 76mm /5 камери/
Profilink Classic /4 камери/
Profilink Lux /5 kамери/ водобранно крило с ширина 76мм
PVC Viva Plast 70mm /5 камери/
PVC KMG 60mm /4 камери/
PVC WP 60mm /3 камери/